"Ozontandzorg"  als laatste redmiddel?

"Ozontandzorg" als laatste redmiddel?

Kan ozontherapie mijn gebit redden?

25 februari 2014. Een acute situatie waarin mijn tandarts mij met spoed doorverwijst naar de parodontoloog en deze geen andere mogelijkheid weet dan mijn kiezen op alle 4 de quadranten vanaf de kleine kies naast de hoektand naar achteren geheel te verwijderen in verband met een chronische tandvleesontsteking die acuut is geworden en ontstekingen geeft tussen de wortels. De kweek geeft aan dat het hier gaat om een auto immuunreactie, een opvlamming van een lichaamseigen bacterie die in grote hoeveelheden ziekmakend is doordat ontstekingen toxines vormen als een grote aanslag op mijn algemene gezondheid, met een risico voor hart en vaten. Nee, een alternatief bestaat niet. Is dit waarheid? Lees dit blog over het nemen van ROEL,
Regie Over Eigen Leven, en mijn keuze voor Ozontandzorg!!

Bert Heintzberger: Houdt tandheelkunde op bij de huig? bio-energetisch tandarts vertelt!

Self healing projectPosted by Esmee Fri, November 14, 2014 10:56:54

Zondag 26 oktober 2014 Gezond Verstand Avond Assen, Locatie Rolde.

Thema : Houdt tandheelkunde op bij de huig?

Wie is Bert Heintzberger?

Bert is bioenergetisch tandarts wonende in Uitgeest NH. Lid van het NVBT.

Bert is zeer gedreven om te vertellen wat er mis is met: Amalgaam, zenuwbehandelingen (is trekken na neuraal therapie beter?), materiaal van kronen, schade door articaïne (verdovingsvloeistof), etc.

Wat hebben chakra’s met het gebit te maken?

Is er een relatie tussen gezondheidsklachten en klachten aan je gebit?

De theorie van Weston Price, praktiserend tandarts/kaakchirurg in de jaren ’30 van de vorige eeuw, is hem ook heel bekend. Het opnieuw inrichten van je leven samen met verandering in voeding plan.

Bert denkt dat het goed zou zijn als alle tandartsen denken in het belang van het totale lichaam en Bert is uitgesproken positief over behandelingen met Ozon aan het gebit!

Bert vertelt:

De enige reden dat ik hier sta is dat ik denk dat als we het anders willen in Nederland we dit niet van bovenaf doen maar van onder af aan. 20 jaar geef ik les bij artsen, acupuncturisten, tandartsen, mondhygiënisten, huidtherapeuten en de tijd dat ik allerlei mensen ging behandelen is zo langzamerhand een beetje voorbij. Ik ben 70 jaar en tot mijn 69e was ik werkzaam als tandarts met liefde voor het vak.

Nu ben ik nog wel bezig met homeopathie en acupunctuur want ik denk dat als ik les wil geven hou ik het op 1 patiënt per dag, dit is genoeg.


Graag ga ik jullie iets vertellen over de mond.

We hebben allemaal wel eens gehoord van biofotonen therapie.

Wat zijn dit nu eigenlijk biofotonen? Dit is licht! Een mens maakt licht maar hoeveel is dit licht? kun dit zien ja of te nee? en men heeft apparatuur ontwikkeld dan word iemand in een donkere kamer gezet, lichtdicht en dan moet iemand eerst een paar uur zitten totdat al het licht gedoofd is in die kamer, zolang duurt het tot al die fotonen uitgedoofd zijn en dan word er een foto gemaakt met systemen waarmee ze de verste melkwegstelsels fotograferen en hiermee ontstaat dan na een paar uur een beeld van een mens. Dit licht is zo gigantisch zwak. Dit is te vergelijken met dat je een glimworm ziet op 20 kilometer afstand. Dit is iets heel anders dan als dat we licht op iemand laten schijnen. Snap je dus ook dat zonlicht moet worden omgezet in biofotonen. Die biofotonen is dus echt het licht wat wij mensen zelf uitstralen en het lichaam is hier heel zuinig op. Het zorgt ervoor dat als iemand die gezond is dat het licht mooi door de kanaaltjes blijf lopen en er geen licht ontsnapt. Als je op de foto op bepaalde plekken licht ziet dan weet je daar zit een probleem daar ontsnapt licht en men denkt door het bestuderen van die biofotonen dat hier misschien de toekomst ligt van geneeskunde meer op het materiele vlak dat we aan het licht kunnen gaan zien wat er met de mensen aan de hand is.

De mond:

Hier kunnen zich allemaal processen af gaan spelen en waar heeft de mond nu het meeste mee te maken? met welke orgaanstructuren?

Kijk, als wij nog een maar een paar dagen oud zijn, net bevrucht een paar celletjes bij elkaar. Op een bepaald moment ontstaat er hier een in-kepinkje en hier, en dit groeit naar binnen toe en verder naar binnen en verder door helemaal naar de andere kant en dan breekt dat vliesje door en dan hebben we een open buis gekregen. Dit is ons darmstelsel de ontwikkeling in een heel vroeg stadium. Wat wordt dit? Dit word je anus en dit de mond. En dit is dus ons hele darmstelsel met de slokdarm, de maag ed. en de cellen die hier zitten die hebben als het ware de informatie meegenomen. Het zijn eigenlijk darmcelletjes dus de mond heeft een enorme connectie in de acupunctuur met de dikke darm. En dan gaan we kijken wat is de dikke darm in de acupunctuur en wat doet de dikke darm? Opnemen, uitscheiden, is dat de belangrijkste taak? Loslaten? Ja, Informatie…

Ik maak het iets makkelijker. De buitenkant van onze longen is huid. Wat moet de huid doen?

Hij moet je Beschermen. Huid moet zorgen dat zonlicht, dit heb je nodig voor een stuk en dit moet hij doorlaten maar niet te veel. Hij moet als er iets agressiefs op je huid komt de onderliggende structuur beschermen, zodat je niet meteen wegbrand. En hij moet ook weer door kunnen laten dus wat laat hij door? Zweet en dergelijke. In de acupunctuur horen de long en de darm bij elkaar zijn yin en zijn yang. Dus wat is nu is nu de taak van de dikke darm? Beschermen dat is het aller belangrijkste. Het is de overgang van de buitenwereld naar de binnenwereld. Door te bepalen wat laat ik door en wat laat ik niet door. Welke stoffen neem ik op en welke stoffen scheid ik uit.

Het hele kanaal beschermt ons.

Materie, lichaam en geest daar zit geen scheiding tussen. Informatie. En wat voor informatie zou je kunnen vinden als hoe je over jezelf denkt, de buitenwereld die op je afkomt, het milieu waar in je leeft, wat laat je daar van door en wat laat je niet door? Op het moment dat daar een verstoring optreedt, krijgen we problemen met de dikke darm. Kun je voorstellen dat als je in een wereld leeft waar enorme druk op je word uitgeoefend, je moet presteren. Je zit op school en alles wat je doet word uitgedrukt in een cijfer. Als je thuis komt met een rapport en hier staat en 5 op dan is dit niet zo geweldig. Je kunt je uiterste best gedaan hebben en je kunt niet meer gehaald hebben als een 5 maar telt dit? Nee, je blijft gewoon zitten.

Foute boel! en als je dan heel erg je best gedaan had en je had van die 5 een 6 gemaakt dan was dit nog niet goed genoeg. Dan moest de 6 een 7 worden, het was nooit goed. Zelfs als het een 10 was wat dan? Dan kan het nog steeds beter!

Want waar is dat stemmetje in jouw lijf dat zegt: Maar ik heb toch mijn uiterste best gedaan? Nu heb ik een 10 is het nu eindelijk is een keer genoeg?. Dat stemmetje bestaat niet meer dat is het zweet dat eruit moet komen door de huid. Alleen maar informatie van buiten af. Die is zo ontzettend groot die overstemd. Dat is de hele informatie die je tegendruk moet geven. En als constant dat stemmetje onderdrukt word en je nooit kan voldoen aan die eisen die de omgeving aan jou stelt het moet beter en beter en beter, wat knaagt aan jou? Zelfvertrouwen, exact!

Doe ik het wel goed? Ik kan nooit voldoen aan de eisen die de omgeving aan me stelt en als deze mensen dit aan zich door laten dringen, leiden door de omgeving een groot gebrek aan eigenwaarde. Hoe kan deze mensen dit compenseren? Ze gaan nog meer hun best doen, ja toch? Ze zijn pas goed als de buitenwereld zegt dat heb je goed gedaan. Dat zijn jouw normen en waarden wat de buitenwereld van jou vind. Dus je gaat steeds meer je best doen en dit worden perfectionisten.

Een perfectionist is bij uitstek een ontregelde dikke darm. En wij zijn heel dikwijls perfectionisten. Hier kun je toch eens over nadenken. En met name mensen die heel nauwkeurig bezig zijn zoals een tandarts die werkt en de mondhygiënisten die ik les geef.
Het is nooit goed genoeg, je uiterste best doen. Dit zijn in principe dikke darm mensen. Heel nuttig voor de maatschappij want ze doen hun vak bijzonder goed.
Iemand anders had allang het bijltje er bij neer gegooid.

Dit is de gunstige kant maar ze gaan er zelf aan onder door. Wat krijgen ze dan?

Wat? als je constant je eigen ik onderdrukt? dan op een bepaald moment kan je dikke darm niet meer zijn taak doen en jou beschermen dan komt er allemaal informatie doorheen en het kan zijn dat je hierdoor slaaf word van je omgeving, dit is op het zielen niveau maar ook de darm gaat slijten. Hij gaat gaten vertonen en allerlei stoffen die er niet doorheen mogen gaan jouw lichaam in. Leaky guts. En de darm kan zijn werk niet goed doen en in de darm zit een heel groot deel van je afweersysteem dus je word ziek als je lichaam helemaal vervuild daardoor heb je een groot probleem. Het kan makkelijk dat hier een psychisch probleem de grondslag aan vind. En hoe vind je dit in de mond terug?

Ontstekingen aan het tandvlees! Hier zit je dit in terug!

Dus dit is dikwijls de reden dat mensen permanent tandvleesontstekingen hebben hoe goed ze ook poetsen en schoonmaken etc. dit helpt niet het trekt zich steeds verder terug of er ontstaan pockets. Weten jullie wat dit zijn?

Tandvlees laat los van je tanden er ontstaat parodontitis en op een bepaald moment vallen die tanden eruit. Dus hier zit iets achter waardoor dit ontstaat. Dus je kunt dit wel schoonhouden of ozonbehandelingen toepassen maar je moet gaan kijken wat zit hier achter? Wat is er met die dikke darm aan de hand? Wat is er met je eigenwaarde aan de hand? En 1 van die dingen natuurlijk, die mensen die worden perfectionistisch. Ze willen gaan proberen te voldoen aan de normen en waarden van hun omgeving en lenen zich bij uitstek voor wat voor systemen? Religies. Normen en waarden als die van buitenaf opgelegd worden en je geen tegengas mag geven die bepalen jou hoe jij het leven te staan. Dit is onwrikbaar dit is vast dus die mensen worden op de eerste plaats star maar laten zich leiden door informatie van die buiten wereld en als jij zegt dit wil ik toch dan lig je er uit. En dit geeft angst want wat gebeurt er dan als je de gemeenschap uitgestuurd word? Een fundamenteel probleem wat je terug kan vinden bij dikke darm problemen. Vrij zijn in denken is gigantisch belangrijk. Het moet ook niet zo zijn dat het overdreven is en dat je zegt ik heb zo ontzettend veel eigenwaarde, alles wat ik doe is geweldig en dan zie je die mensen aan de gang gaan en dan denk je dat slaat nergens op.

Dan is dit ook weer niet in evenwicht dus die moet ergens in een balans zijn. Niet te veel en niet te weinig. Dus dit vinden we dus in de mond terug. En dan kan je natuurlijk in die mond allerlei materialen gaan gebruiken die ook nog eens toxisch zijn voor die mond en als er al dikke darm problemen zijn dan kan je je voorstellen dan gaan die materialen nog eens extra die mondslijmvliezen verpesten.

Noem eens een materiaal dat op het tandvlees werkt? Amalgaam, kwik is zo toxisch als maar zijn kan. Fluor doet het ook. Implantaten met nikkel. Zelfs goud kan toxisch zijn. Er zijn mensen die homeopathisch tot het goud type behoren en die kunnen dus niet tegen het goud. Palladium is ook zo’n schadelijke stof, een zwaar metaal heel vaak verwerkt in goud legeringen. Vroeger de spaarlegeringen voornamelijk palladium. Palladium geeft een hormonale ontregeling en het begint ermee, vooral bij vrouwen zie je dit heel erg. Het ontregelt de schildklier, het eierstokgebeuren en zorgt er natuurlijk ook voor dat je onvruchtbaar wordt. En met name het laatste stukje van je dikke darm, de anus heeft er enorm last van. Ik had een cliënt die darmkanker had duidelijk veroorzaakt door palladium.

Je bent verplicht als tandarts om tegenwoordig een techniek bon te overhandigen waar op staat waar die kroon van gemaakt is. En dus ook de legering. Niemand krijgt dit stukje mee naar huis. Er zijn nog veel meer vul materialen. De witte vullingen en de composieten. Er zijn ook vullingen van titanium en er zijn veel meer mensen allergisch voor titanium als wij denken. Maar we moeten ons realiseren, ik heb laatst in een mond, als die mond goed sterk is kan die mond wel wat hebben maar als er een bepaalde problematiek achter zit dan kan de persoon er niet tegen dus je moet voor elk materiaal dat je neem kijken kan deze persoon het verdragen plus wat zit hier achter. Zirkonium is absoluut een veel veiliger alternatief maar het blijft nog steeds een lichaamsvreemd ding dat je je lichaam inschroeft. Als je een implantaat wilt pak hem dan van zirkonium en zorg wel dat hij op een plek geschroefd word die dus veilig is. Dus we hebben gezien die mond is eigenlijk in zijn geheel dikke darm maar in onderdelen kunnen we op elke plek weer een orgaan in terug vinden. En als we dus de hoektanden nemen waar die implantaten wel eens ingeschroefd worden op die plek. Zeker bij mensen die al een prothese hebben die krijgen dus hier onderin die dingen geschroefd. Deze locatie heeft met je lever te maken, met je gal. Dan kan je je voorstellen dat mensen die helemaal onder stress gestaan hebben en gal die hoort meer bij de man he die ramt er op los! Dat is gal!. Die is boos en die is kwaad. Als je bij zo iemand een implantaat inschroeft dan kan je punt 1 verwachten dat daar ontstekingsverschijnselen gaan ontstaan langs dat implantaat maar dit kan het karakter van die man enorm gaan versterken dat hij dus totaal ontspoord, dat er geen land meer mee te bezeilen valt. Als je maar goed onthoud er is geen enkel materiaal dat geen nadelen heeft. We streven er naar biologisch gezien zo gunstig mogelijke materialen te gebruiken maar er is maar 1 materiaal dat het veiligste is en dat is eigen materiaal. En uit die hoofde, zijn hier oma’s? zeg eens de kleinkinderen, krijgen die snoepjes? Ja? Weet je welk verhaal ik aan kinderen vertel altijd?

Heb je wel eens een kat op straat zien lopen? Ja, zeggen de kinderen dan dat heb ik wel gezien..

Heb je wel eens een kat met een tandenborstel op straat zien lopen?

Nee, nee dat niet…

Heb je wel eens een hond op straat zien lopen, een hond met een tandenborstel?

Ik ken 1 beest en die heeft wel een tandenborstel, ken je dat beest?

Nee? Nou dat beest dat ben jij. Dan zegt het kind nee ik ben geen beest. Dit is het eerste wat ze zeggen. Dan moet je ze uitleggen dat je als mens toch een soort beest bent en vragen waarom moet jij nou je tandenpoetsen en die andere beesten, katten, honden, paarden en andere die niet?

Langzaam begint het kwartje te vallen en komt het antwoord: wij eten snoepjes!

En nu is het echt zo dat tegenwoordig word verteld je mag zoveel snoepmomenten op een dag hebben, dat mag…als je maar poetst! Maar die suiker niet dat hij alleen in je mond een ramp is hij verstoord ook je hele dikke darm flora, schimmelvorming waardoor ook die hele zaak poreus word en allerlei voedselproblemen ontstaan en zo’n kind staat ook nog onder grote druk. Die kan op school niet zo goed meekomen en dan ga je het ook nog extra snoep voeren. Dus echt ik kan zeggen ik heb daarnet ook stiekem een speculaasje gegeten maar eigenlijk mag ik het niet hebben en het punt is je moet echt kinderen leren te leven om te leven zonder snoep. En dit kan ook al is het moeilijk. 1 van mijn kleinkinderen was een taartje aan het eten en ik vroeg mag jij dat wel eten en toen zei ze maar opa je bent toch nu geen tandarts meer?

Heel slim. Dus daarom opa’s en oma’s let erop. Doe het niet. Geef ze iets van fruit

Preventie is heel belangrijk, ik kan hier niet genoeg op hameren.

Hoe zit het met fruitsuiker? In aardbeien zit suiker en in bananen, mango’s noem maar op. Maar die apen die hoeven niet hun tanden te poetsen.

In de rest zit stofjes in die helpen om die suikers op de juiste manier af te breken.
Let op: Geen geraffineerde suikers!

Wat doet het met een kind als het niet sociaal mee kan doen met snoepen? Je moet het natuurlijk niet isoleren. Heb wel eens een moeder gehad die een bordje opspeldde met gelieve niet voeren, maar het probleem is dat deze kinderen uit de gemeenschap worden verstoten dus hier moeten regels voor komen van wanneer mag het wel en wanneer mag het niet en de taak van de ouders van toen wij kinderen klein hadden was er een tijd dat je geen snoep mocht trakteren. Dan moest je maar iets leuks maken zoals met stokjes en dingetjes eraan maar tegenwoordig mogen de kinderen weer snoep uitdelen en daar moet iets aan gebeuren want er is elke dag wel een kind jarig.

Het begint al vaak met zoete flessen melk waardoor de kinderen aan zoet wennen. Er is niets beters dan moedermelk en die is ook zoet.

Ik had laatst een kindje dat was 2,5 half jaar en die kreeg nog steeds borstvoeding en die had wel cariës. Wat is 1 van de belangrijkste beschermers dat je geen gaatjes krijgt? Vezels! En het kan natuurlijk makkelijk zijn dat je in mineralen op een gegeven moment te kort gaat schieten en die moedermelk niet meer voldoende is en dan wel degelijk die zoete melk of als je bijvoorbeeld alleen maar wat fruit eet kan je ook problemen krijgen, eenzijdige voeding.

Vraag: de mondhygiënist zegt de vorming van tandsteen komt door je speeksel nu vraag ik mij af hoe kan dit want die paarden en honden hebben dit ook niet?

Dus waardoor ontstaat nu dat tandsteen, het is kalk uit het speeksel dat wel. Het is heel simpel door het als de Chinezen te bekijken namelijk als het vocht naar boven gaat en het verdampt dan krijg je neerslag van kalkzouten. Waar vind je die zouten terug? In het tandsteen, galstenen, nierstenen, blaasgruis en? Hartfalen, hart en vaatziekten. Hetgene waar ik me al jaren hart voor maak en wat ik door middel van testen de link van heb weten te leggen is dat als je die calciumstofwisseling weet te ontregelen en als hier nog stress en hitte bijkomt…hoe ontregelt je calciumstofwisseling? Wat zijn de organen die dit regelen? Ja de nieren en ook de bijnieren met de stress en de schildklier. Die ook die hele zaak aanraakt. De stress laat een hele hoop de zaak verdampen maar wat kan nog heel eenzijdig die calciumstofwisseling verstoren? Dit zit natuurlijk in voeding. Welke voeding? Suikers, suiker zorgt er o.a. voor dat je schimmelvorming krijgt. Melk(zuivel) omdat hij bewerkt is en die calcium zit in een hele andere situatie hierin en toch als je iets ouder bent kan je deze kalk niet eens meer opnemen een ook als mensen teveel eiwitten gaan gebruiken wat die melk ook is krijg je een verzuring van je lijf en hoe gaat dit lichaam dit oplossen? Deze verzuring?

Met kalk. Maar deze kan niet worden opgenomen uit de melk en word uit je botten onttrokken. Wat doet het lichaam om die zuurgraad, ons westerse dieet is zodanig ingericht dat we allemaal te zuur zijn, we moeten veel meer basisch dit compenseren we als laatste noodmaatregel door kalk te mobiliseren uit onze botten. Hier osteoporose vandaan en het gevolg is dat al onze vloeistoffen veel te veel kalk gaan bevatten en melk speelt hier een grote rol in.

Yoghurt ed. zijn allemaal kunstproducten, als mensen steeds zuur eten zoals citroen ed..

Rauwe melk gaat op 1 of andere manier beter. Als ik met mijn testmethode kijk zie ik een link tussen het gebruik van melk en het ontstaan van tandsteen en dit heb ik 20 jaar geleden al getest of ze ook wel tegen melk kunnen en dan mag je een paar maanden lang 0,0 melkproducten gebruiken. Helemaal niets. Geen kaas, liever ook geen boter..

Over een paar maanden terug naar de mondhygiënist om te kijken hoeveel tandsteen er zit en het is veel en veel minder. Er is nog een bepaalde groep die er uit sprong hier kom je door toeval achter. Dit is, ik had een x een sleepboot kapitein en die had lagen tandsteen zo en zo dik elke keer binnen de kortste keer en op bepaald moment had hij dit niet meer en toen vroeg ik mij af hoe dit kwam.

Nou blijkt dat die lui de hele dag koffie drinken en dit water komt uit het water uit de tanks van het schip. Toen er een legionellaprobleem kwam moest er een stofje in om dit te doden en mocht het niet meer worden gedronken dus deze zeelui gingen over op spa blauw en ging de tandsteen weg.

Niet dat spa de beste is.

Spa water heeft kennelijk een andere informatie dat opgeslagen ligt in die tanks.

Nu zijn er ook apparaten die energie aan water toevoegen. Je kunt het zelf ook doen.

Lief water wil je mij helpen om gezond te blijven. Wie heeft dit aangetoond? Emoto.

Water kan je van informatie voorzien en het kan een totaal andere structuur krijgen.

Water is informatie drager precies hoe wij net aangetoond hebben met die zuurstof.

Dat kindje met die borstvoeding. Vond ik ook niet helemaal normaal dat het kind zolang aan de borstvoeding zat en het kind ook niet zonder dus hier zat een enorm probleem. En dit hebben we geprobeerd te behandelen en hierna kon het kind wel ander voedsel eten.

De tandarts heeft geen zin om bij iedere cliënt 20 minuten tandsteen te verwijderen. Hierom uitbesteed aan de mond hygiënisten.

Je moet ook iets doen aan de kwaliteit van het speeksel en als je het niet goed weghaalt groeit het steeds weer aan.

Laat door de tandarts uit laten zoeken waar je tegen kan en over het algemeen neigt men tegenwoordig tot glasioneer echter deze breken sneller. Toch heb ik ook mensen die wel composieten verdragen en geen glasioneer.

Witte vullingen kunnen verstoringen geven bij kinderen op het hormonale niveau.

We hebben een probleem met plastics die lossen niet op en die oestrogenen hieruit komen vrij en we zien ons milieu aan het vervrouwelijken.

Nanoplastics uit cosmetica en tandpasta die hebben een schurend effect en die komen in de zee terecht en is er niet uit te filteren. De vervrouwelijking van ons milieu kan je zien in meren in Amerika of Canada want kijk naar de kolonies van de zeemeeuwen daar. De mannetjes zijn onvruchtbaar en de vrouwtjes zijn lesbies.

Er is ook veel meer kanker zoals borstkanker.

Er zijn een aantal witte vullingen die dit veroorzaken.

Merk wit vulmateriaal dat goed is Admira (van Voco GmbH), technisch misschien iets minder. Ander merk is ELS, dit materiaal krimpt het minst. Extra low shrinking.

Zo min mogelijk de stofjes die vrijkomen.

Glasioneer vullingen zijn cementen. Deze worden steeds verbeterd. Hier gaat over het algemeen veel meer de toekomst liggen.

Vraag aan je tandarts is wat hij gebruikt en let op de vullingen worden gelijmd met een 100% kunststof. De lijm word uitgehard en dit lukt maximaal 70%, 30% blijft on uitgehard liggen en dit kruipt dan in die kies en dan ga ik meteen een stapje verder. Dit is het glazuur en dit is de holte van de zenuw en hier lopen die kanaaltjes, dit zijn uitlopertjes van de zenuw. Als we nou, hoe groot zijn die kanaaltjes? Alleen onder de microscoop zichtbaar. Bij elkaar een paar kilometer in de kies. Dus als de kies dood gaan zijn die kanaaltjes helemaal verstopt met allemaal bacteriën, troep en vergane resten dat je het nooit meer goed krijgt. Dan komt de zenuwbehandeling. Er zit hier een gat en daar ga je. Het gevolg is dat de zenuw problemen gaat vertonen en die gaat misschien dood. Nu komt de lijm in de kanaaltjes en komt in contact met de zenuw. Zorg dat het uitharden tenminste een minuut duurt, zeker de eerst laag en dan laagje voor laagje vullen. Je bent een paar minuten bezig met vullen en gek joh dat al die mensen terug komen en geen zin meer hebben in witte vullingen want die krijgen kiespijn. Dan maar geen lijm erin en dan hup de vulling er zo in en dan krijg je spleten. Krijg je weer gaatjes..

Nu weet je dat het vullen minuten kost. Als de tandarts eerder klaar is, is het niet goed.

De overheid die hanteert nu onze tarieven waar de tandarts aan moet voldoen. Nu krijg je een bepaald bedrag voor een vulling en voor een betere vulling krijg je geen cent meer betaald. Een amalgaanvulling is goedkoop en snel. Tandarts rekent dan etsen met onderlaag als toeslag bij een composiet vulling.

Achmea heeft ontdekt dat tandartsen een toeslag rekenden bij het aanleggen van een witte vulling. Dit omdat een zwarte vulling de helft in tijd kost. Technisch gezien is dit fraude. Ook al duurt het 2 a 3x zo lang om een composiet vulling aan te leggen.

Kom ik terug op wanneer de vulling niet goed aangelegd is en de mensen kiespijn krijgen en hierna een zenuwbehandeling. Hiervan kan je op afstand een versleten knie krijgen, krijg je weer een nieuwe knie. Het is een drama als de overheid bepaalt wat iemand mag verdienen en laat ze rekenschap afleggen.

Hadden we nu iets meer betaald voor de vulling dan was dit niet gebeurd.

Er zijn nieuwe regels opgesteld die te maken hebben met hygiëne in de tandarts praktijk.

Perfect dat moet ook he, en die tandarts moet dan grote dingen in de praktijk verbouwen dit en dat en dan lees je in de krant weer in een inspectie tandarts praktijk gesloten en wat denken jullie dan? Prima moeten ze de hygiëne maar onder controle houden. Ik ga jullie nu vertellen het is nergens save. Wij worden geacht die boor die wij hebben, hierin zitten hele kleine gaatjes waar het water uitspuit die koeling geeft op het boren. Op het moment dat je stopt met boren krijg je een klein terugslag en dan word er een klein beetje water terug gezogen onder hoge druk lucht uit die mond dus duidelijk word die boor een heel klein beetje van binnen besmet. Je wilt niet weten hoe klein zo’n gaatje in de boor is, een paar micrometer. We mogen de boor niet desinfecteren met alcohol. Na iedere cliënt moet de boor gesteriliseerd worden en dit kost heel veel van die boor eindstaven, maar so what. Wat vergeten ze? Als wij zitten te boren wat gebeurt er dan? Het water spettert alle kanten op. Dit heet dan aerosol, dit zijn hele kleine waterdruppeltjes en die bevatten speekselresten, bloedresten, virusresten, bacterieresten. Dat spuit je in de kamer. Er zit wel iemand met afzuigertje erbij maar dit aerosol komt met geweld in de kamer en de volgende cliënt die in de kamer komt en al het personeel ademt dit gewoon in. Als die boor gereinigd moet worden, waarom moet de lucht niet gereinigd worden? Er staat nu in de regelementen dat er hoeft aan luchtbehandeling in zo’n ruimte waar gewerkt wordt niet aan hoeven voldaan. Hoeft niet en dit betekent dat je bent ergens bezig, stel je voor hier komt een grote smeerpijp in de rivier en verderop ben je aan het zuiveren en zuiveren en je laat die grote pijp gewoon zijn gang gaan. Dit probleem is al lang bekend, is niets bijzonders. Toen ik studeerde zij die professor als speeksel oost Indische inkt was dan was zag iedere praktijk er pikzwart uit en dit word allemaal verzwegen en we worden in slaap gesust met er is niets aan de hand terwijl als je ergens onreinheid wilt hebben moet je naar een tandarts praktijk. De meest vervuilde ruimte die er is.

Als je ziek wilt worden ga dan naar een ziekenhuis met hun airco’s.

Waarom is de HKZ bij tandartsen ingevoerd? Dit is omdat er natuurlijk Kamervragen zijn gekomen over of we bij de tandarts aids op kunnen lopen. Een hele hetze geweest want je kunt denken aan bloed op bloedcontact. We mogen nu nergens meer met onze handen aanzitten zonder handschoenen want die zaak is maar waarom doe je dan niets aan de zuiverheid van de lucht die we inademen? Alles moet wel afgedekt worden met plastic wat na iedere patiënt weer verwijderd en weggegooid word, wetende wat plastic doet met ons milieu en je laat de lucht ongemoeid?

Ik heb brieven hierover gestuurd naar de inspectie en geprobeerd dit aan te kaarten en men negeert mij gewoon.

Het volk in slaap sussen. Het is veilig. Je loopt bij de tandarts geen besmetting op en wat natuurlijk ook besmettelijk is dat is hepatitis die krijg je wel degelijk snel te pakken. Als je de lucht niet aanpakt heeft de rest totaal geen zin en nu moeten die tandartsen enorm veel geld eraan besteden en het nut is 0. Kan je je voorstellen de sterilisatieruimte mag niet meer in de praktijkruimte dit moet ergens apart. Want die lucht wordt uitgeblazen komt in de kamer terecht en het is nooit helemaal schoon het spul. Het is wel in de vaatwasser geweest maar is toch niet schoon en moet in een aparte ruimte en dan mag je niet met dat spul in een mandje door de wachtkamer lopen want dat is besmet gebied. Het moet in een afgesloten doos etc. en dan kom je in de behandelingskamer en dan mag je de doos open doen en dan mag je het in al die open laadjes op gaan bergen. En als je dan met een patiënt bezig bent en je hebt nog een instrument nodig en je doet het laadje open valt de lucht er gewoon in en je sluit het laadje weer en dat doe je zoveel x op een dag. Denk je dat er nog 1 instrument is dat schoon is? Ik wil alleen maar zeggen dat toen ik 40 jaar geleden begon de mensen niet meer gevaar liepen bij de tandarts als nu.

Of je sluit elke praktijk of je accepteert dat een tandartspraktijk niet steriel te krijgen is.
Dit is inherent aan het vak.

De beste tandarts is de tandarts die het langste aan jou werkt!

Er zijn mogelijkheden wanneer je minstens 3 ruimtes hebt. 1 ruimte waarin wordt gewerkt en de 2e ruimte die vacuüm gezogen word en gecleaned word en een derde ruimte waarin wordt schoongemaakt en dan kan je in de eerste ruimte beginnen en dan kan het nog zo zijn dat wanneer wij met ons gezin blootgesteld worden. Ik heb vanaf het begin afzuiginstallaties geprobeerd aan te leggen. Mondkapjes doen niets.

Vraag: kan het lichaam zelf tandcariës genezen?

Een belangrijke rol in het regeneratieproces speelt natuurlijk het speeksel. Dus als het lichaam zich herstelt dan is het speeksel in staat om hier weer mineralen in te brengen en dan krijg je weer re-mineralisatie. Dan moet de structuur nog in zekere zin in tact zijn. Dit zijn de beroemde witte vlekken die je op de tandhalzen kan hebben of soms nog een beetje bruinige vlekken maar die nog redelijk intact zijn. Dit kan opnieuw verkalken en hier moet je afblijven. Als op een bepaald moment door bijvoorbeeld verkeerde voeding of weet ik wat die structuur beschadigd is

dat er van die buisjes niets meer over is dan kan je nog proberen met kunstmiddelen zoals ozon ed. de zaak te desinfecteren maar er zal nooit weer een nieuwe gave tand ontstaan, je houd altijd dat defect over waarvan je hoopt dat als je die bacteriën die daar geleefd hebben dood en andere voeding gaat gebruiken, je gaat die zaak schoonhouden, desinfecteren en je gaat echt anders leven. Dan kan je voorstellen dat in zo’n geval dit proces stopt. Maar je gat wordt natuurlijk nooit meer beter.

Tegenwoordig neigt men er toe zeker bij kinderen niet meer al die cariës weg te boren want soms is het middel erger dan de kwaal en die tandjes hoeven ook niet eindeloos mee te gaan.

Probeer het goed schoon te houden, een andere mondhygiëne aan te brengen en misschien lukt het je dan net. Bij volwassenen hebben we een probleem dan zul je echt 100% ergens in je voedingspatroon moeten veranderen.

Je hele leven richt je anders in, koopt in hele andere supermarkten en gaat richting stressvrij leven, mediteren en ozonbehandelingen. Zeker in het beginstadium. Met het ozongas kan je toch een hele hoop meer ontsmetten. Maar dan komen we weer bij het grote probleem. Apparaten die daartoe in staat zijn, in Duitsland wordt er heel dikwijls mee gewerkt. Als wij zo’n apparaat willen aanschaffen voor een ozonbehandeling bij een zenuwbehandeling dan moeten we gauw € 20.000,00 duizend euro gaan neertellen en als we dit nou met een lazer willen gaan doen en we gaan het schoonbranden van binnen en als wij die kanaaltjes dichtbranden, coaguleren dan moet je ineens gaan denken aan € 50.000,00 duizend euro of nog meer. Wie betaalt dat? Dus het gebeurt niet.

Je hebt verschillende lazers. Je hebt lazers die een heel laag vermogen hebben dat zijn soft lazers en die geen nadelig effect. Ze maken geen warmte en vervoeren informatie. Lazers die veel sterker zijn daar kan je mee branden. Bijvoorbeeld waar ogen mee gelazerd worden. En natuurlijk vervoeren deze ook informatie maar je gebruikt het als brand, als las apparaat. Die sof lazers kunnen in de mond gebruikt worden en kunnen genezend werken. Kosten tot € 8 a 9000,00 duizend euro.

Helpt wel het tandvlees te helpen.

Vraag: Heeft het zin om basiszouten (voorheen cel zouten) te gebruiken?

Zolang het speeksel erbij kan hebben cel zouten zin.

Wel om het bot in tact te houden wat hier allemaal zit.

Die kanaaltjes trekken als het ware niet dicht en blijven altijd ontstaan. In de kanaaltjes gaan allerlei bacteriën leven en die zorgen ervoor dat constant het milieu dat erom heen zit het tandvlees en het bot gaat ontsteken, dit blijft zo, gaat niet over en dit gaat ook naar binnen toe want die zenuw sterft af en het zweeft ook uit naar de buitenkant. Door de kies heen naar buiten. Als je een kies hebt die dood is ziet het zwart. Wat is dit zwarte?

Dat zijn die vergane producten die hieruit siepelen. Dan moet je voorstellen dat als we zo’n kies trekken je wilt niet weten wat je ruikt. het is gewoon een rioollucht. Dit hele gebied is nooit schoon te krijgen. In goede conditie kan je het misschien afvoeren wat er naar buiten komt maar het blijft een enorme beerput. Hij is alleen voorzien van een hele mooie gouden deksel.

Die troep komt eruit. We hebben de bacteriën die eruit komen en dan hebben we ook de informatie van die bacteriën die eruit komen en als tie op een bepaalde meridiaan zit zal die er voor zorgen dat het meridiaan systeem ontregeld wordt en ergens anders in het lichaam klachten gaat veroorzaken. Punt 1 is dat we nu weten dat die bacteriën daar gaan komen. O.a. hart en vaatziekten een probleem. Mensen die een kunstklep hebben. De informatie gaat als eerste door de kanalen lopen die met de meridianen te maken hebben. Bij de voortanden is het de nieren, de blaas, het onderste gebied wat problemen gaat geven.

Wat moeten we dan doen. Ten eerste vaststellen of dit hier de situatie is. Mensen kunnen een dermate goed afweersysteem hebben dat mensen in staat zijn dat wat eruit loopt bij te houden en af te voeren. Lukt dit niet en er ontstaat op afstand problemen. Het hoeft geen blaas nieren te zijn, het kan ook meer aan de buitenkant zijn, lage rugpijn zijn dat soort dingen. Hoofdpijnen hier boven aan, achter aan de nek. Je kunt zo de hele blaas mediaan volgen. Als je die tand eruit haalt kan je je voorstellen dat gebied is dermate ziek en verzwakt als je hier een wond maakt die geneest niet dus je moet eerst voorwerken. Versterken. Hier hebben we bepaalde methodes voor. O.a. neuraal therapie waarbij we met een naald bepaalde verdovingsvloeistoffen aanbrengen. En als je duidelijk merkt de klachten gaan beter, bijvoorbeeld je hoofdpijn word minder dan lijkt het even goed te gaan en kijkt hoelang hij het volhoud. Het gaat een paar weekjes goed en dan begint het weer en paar weekjes goed en weer. Op het moment dat hij er het beste voorstaat dan trek je hem eruit. Dan moet je ook dat hele zieke gebied dat bot dat helemaal geïnfiltreerd is met die troep schoonmaken. Niet alleen die tand eruit het moet schoon gefrazed worden.

Bij de tandarts wordt het er gewoon uitgehaald en die wond wil niet genezen en dan krijg je een alcheolitis, een extractiewond die blijft zeuren en etteren desnoods permanent en je komt van de regen in de drup.

Tandpasta:

Ik heb tandpasta meegenomen van Oral B.

Fluor dat kan problemen geven.

Er staat op het doosje. Het is een slimme tandpasta die weet precies wat jouw mond nodig heeft want het bevat namelijk tin fluoride.

En hij mag niet aan kinderen gegeven worden onder de 12 jaar, nu wordt het verdacht. Fluoride heeft een probleem namelijk dat het zich overal aan hecht dus ook aan het glazuur en geeft daardoor minder gaatjes dit klopt.

Maar het gaat ook overal op alle andere mogelijke plekjes in je lichaam zitten en geeft daar een enorm veel aan ellende maar nu die tin fluoride, wat doet dit? Fluoride als dit ergens hier aan het tandglazuur gaat hechten dan gaat er een OH groep uit en de Fluor gaat eraan zitten.

Als dat bijv. natriumfluoride is dan gaat die natrium er af en die fluor gaat vastzitten dus die natrium komt vrij. Wat gebeurt er dus met tinfluoride. De fluoride gaat aan de tand zitten en die tin gaat eraf. En we weten toch allemaal dat als je tinne schaaltjes hebt dat je hier niet uit mag eten? Omdat tin 1 van de meest schadelijke metalen is voor je gezondheid en nu ga je het in je mond gebruiken.

Ze hebben ontdekt dat het tin minder gaatjes geeft in de buisjes en groeven. Dit hebben ze ontdekt, nou dank je de koekoek dit spul is zo toxisch, alle bacteriën gaan dood dus prima. Minder gaatjes, slimme tandpasta. Helaas blijf het niet alleen in de mond. Je slijmvliezen nemen het op of je slikt het door en waar gaat het dan heen? Met name naar de hersenen en het maar gek vinden dat de ziekte van Alzheimer hier voorkomt etc. Wat is nog meer is bij Alzheimer een probleem, welk zwaar metaal?

Aluminium. Waar zit aluminium in?

Als je roestvrijstaal hebt dit is tegenwoordig van een redelijke legering.

Vroeger zat er ook nog palladium in en tegenwoordig is het een soort van chroom kobalt legering en over het algemeen gaat dit. Kronen hebben grotere problemen als dit palladium erin zit. Dus we moeten realiseren dat het 1 van de grootste vergiften zijn die er eigenlijk is en dan krijg je elke x dozen met monsters toegestuurd om uit te delen aan de patiënten. Ik had het niet eens in de gaten en onze assistente ging het gebruiken en vroeg wat is dat voor spul het hele slijmvlies liet los en ben ik het gaan bekijken en testen ik denk dit klopt niet en nu stuur ik de pakketten terug. En dan zet ik er op zwaar chemisch afval want ik heb ze al honderden keren gezegd dat ze die pakketten niet meer moeten sturen. En dan kom ik bij de post en dan mogen ze het niet terugsturen want er staat op zwaar chemisch afval.

Dit is het zelfde met amalgaan want hier zit kwik in en waarom krijg je niet daar zo snel weer een gaatje? Dat kwik is zo gigantisch toxisch dat dood al die bacteriën en dat gaat in die spleet tussen het amalgaan en de tand waar al die bacteriën kunnen leven die gaan allemaal dood door de kwik en het gaat ook je lijf in.

Een goede tandpasta is een tandpasta waar niets inzit!

1 mm tandpasta of zeezout of kokosolie en bij Kruidvat is een tandpasta die heet (geen aandelen) Ultradent en die moet je dan nemen zonder fluoride en hier zit een beetje krijt in met een beetje menthol. Kost € 0,50 euro cent of zo.

Je hebt doosjes Dentaforce. Dit is alleen een beetje krijt.

Je hebt ook Bleu M. Dit geeft zuurstof af met peroxide en propolis. € 20,00 euro.

O7 geeft ook zuurstof af maar zit fluoride in. € 9,00 euro.


Je kunt vele vitaminen en mineralen via het mondslijmvlies opnemen maar dit zal niet meteen iets op de conditie van het tandvlees doen. Wel dat je hele gestel hiervan beter wordt denk ik.

Vaak merk je niet dat je gebitselementen zeuren, maar ze zeuren enorm.

Je hebt een heel leven voor je, wat ga je hiermee doen?

Als je een stoorveld op je blaas/nierveld heb zitten en je krijgt eerst problemen met je blaas of nieren of een nierbekken ontsteking of je bent richting 60 jaar en je hebt opeens een tumor op je nieren waar komt die nu weer vandaan?

Als je dit nu duidelijk is en je gebruikt neuraal therapie net zo lang totdat die elementen eruit komen dan zien we wel welke oplossing er komt. Misschien een plaatje dat er in of uit kan. Als het goed geneest misschien dat je een implantaat kan verdragen. Je snapt het is een aanslag op je lijf. Op het moment dat je met vreemde materialen gaat werken richt je schade aan die niet meer te herstellen is. Die kunstknie blijft zitten en die heup ook. Je hebt toch ook te weten waarom is die knie versleten of die heup en inmiddels weten we dat bepaalde stofjes die hieruit vrij komen die vinden we terug in tumoren en er is een duidelijke link tussen bepaalde tandvleesproblemen, het zijn echt lijken giffen die hieruit komen, dat we die terugvinden in tumoren.

In Utrecht heb je ELN een laboratorium waar je kwik kan laten testen in je urine.

Maar het zegt niets of je van de hoeveelheid kwik in urine ziek bent ja of nee.

Het is de informatie van de kwik waar je ziek van kan zijn.

Stel je hebt zelf helemaal niets aan kwik in je mond maar je vader, je moeder, je grootouders zaten er vol mee. Dat komt er niet uit en je bent er doodziek van. Je bent voor alle voedsel overgevoelig en niemand komt erachter dat je ziek bent van het kwik van je moeder. Dit kan je energetisch testen.

Afsluiting:

Het is te gek om los te lopen dat er zo weinig met ozon in Nederland gewerkt word. Het mag niet te ver zijn dit is essentieel en preventief bij kinderen helemaal prima. Zelf had ik 20 jaar geleden al een ozon apparaat.

* Bert Heintzberger heeft nog veel meer verteld en ook te vertellen. Met name over de reden waarom mensen ziek worden en of problemen krijgen met hun gebit. Er staat een vervolglezing in de planning op zondag 30 november 2014 in Assen. Bij interesse neem contact op met Nanke Cornelissen via gvaassen@outlook.com of 06-16173262  • Comments(0)//ozontandzorg.hartenkracht.nl/#post19